ვებ გვერდების დამზადება

პრომო საიტი

პრომო საიტი, ინფორმაციის უცვლელი, სავიზიტო სახით გავრცელებას გულისხმობს.
პრომო საიტი თქვენი კომპანიის სავიზიტო სახეს წარმოადგენს და შესაბამისად მასზე განთავსებული მონაცემების უცვლელობა არ ნიშნავს სიძველეს.
შესრულება 7-10 დღეში
ღირებულება 400 ლარიდან.

დინამიური საიტი

დინამიური საიტი მართვადი ხასიათისაა.
თუ თქვენი საქმიანობა, მუდმივად სიახლეს უკავშირდება, მაშინ დინამიური საიტი, საზოგადოების ინფორმირების საუკეთესო საშუალებაა.

შესრულება 10-14 დღეში
ღირებულება  800  ლარიდან.

ბიზნეს საიტი
ბიზნეს საიტი წმინდა მოგებაზეა ორიენტირებული. ონლაინ მაღაზიას  დიდი რაოდენობით მომხმარებელი ჰყავს. საიტი დატვირთვიდან გამომდინარე მუდმივ განახლებას მოითხოვს.

შესრულება 21-28 დღეში
ღირებულება 1500 ლარიდან.